Рационалды сандар

Теріс сандар, мысалы, аз саннан көбірек шегергенде пайда болады:

10 – 15 = – 5

5 алдында "минус" белгісі бұл сан теріс екенін көрсетеді.

Бүтін теріс сандар қатары шексіз:

–1, –2, –3, – 4, –5, ...

Бүтін сандар-натурал сандар, бүтін теріс сандар және нөл:

... , –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ...

Бөлшек теріс сандар пайда болады, мысалы, аз бөлшек саннан Үлкен сандар: