Теріс және оң сандармен амалдар

Абсолюттік шама (модуль)

Теріс санның абсолюттік шамасы (немесе абсолюттік мәні) оның белгісін (-) кері (+) ауыстырудан алынатын оң сан деп аталады. Абсолюттік шамасы -5 + 5, яғни 5. Оң санның абсолюттік шамасы (сондай-ақ 0 саны) бұл санның өзі деп аталады.

Бірдей белгісі бар сандарды қосу

a)

бірдей белгілері бар екі сандарды қосу кезінде олардың абсолюттік шамалары және сома алдында жалпы белгі қойылады.

( + 8 ) + ( + 4 ) = 12
( – 8 ) + ( – 4 ) = – 12

b)

Әр түрлі белгілері бар екі сандарды қосу кезінде олардың біреуінің абсолюттік шамасынан екіншісінің абсолюттік шамасын (үлкенінен кіші) шегереді а абсолюттік шама көп санның белгісі қойылады.

Әр түрлі белгілері бар сандарды азайту (қосу)

Бір санды екінші саннан шегеруді қосу арқылы ауыстыруға болады; бұл ретте кішірейтілетін белгімен алынады,ал кері санмен шегеріледі.

(+9) - (+5) = (+9) + (-5) = 4
(+9) - (-5) = (+9) + (+5) = 14
(-9) - (-5) = (-9) + (+5) = -4
(-5) - (-5) = (-5) + (+5) = 0

Әр түрлі белгілермен сандарды көбейту

+ * + = +
+ * - = -
- * + = -
- * - = +