Өткір бұрыштың тригонометриялық функциялары

Өткір бұрыштың тригонометриялық функциялары:
синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс, косеканс.
Тригонометриялық функциялардың нақты мәндері
кейбір жиі қолданылатын өткір бұрыштар үшін.

Өткір бұрыштың тригонометриялық функциялары-оң жақ үшбұрыштың әр түрлі жұптарының қатынасы ( сурет.2 ):

1) Синус - қарама-қарсы аяқтың гипотенузаға қатынасы: Sin A = a / c .
2) Косинус - іргелес аяқтың гипотенузаға қатынасы: Cos A = B / C .
3) Тангенс - қарама-қарсы аяқтың көрші жаққа қатынасы: than a = a / b .
4) Котангенс - іргелес аяқтың қарама-қарсы жаққа қатынасы: cat A = b / a .
5) Секанс - гипотенузаның іргелес аяққа қатынасы: sec A = c / b .
6) Косеканс - гипотенузаның қарама-қарсы аяққа қатынасы: cosec a = c / a .

Сол сияқты формулалар басқа в бұрышына жазылады (оларды жазыңыз, өтінемін! ).

Мысал . Тікбұрышты үшбұрыш ABC (сурет . 2) аяқтары бар:
a = 4, b = 3. Табу үшін синус, косинус және тангенс бұрышының A.

Шешімі . Біріншіден, Пифагор теоремасын қолдана отырып, гипотенузаны табамыз:
c 2 = a 2 + b 2

Жоғарыда келтірілген формулаларға сәйкес бізде:
sinA = A / c = 4 / 5; cos a = b / c = 3 / 5; tan a = a / b = 4 / 3.

Кейбір бұрыштар үшін олардың тригонометриялық функцияларының нақты мәндерін жазуға болады. Ең маңызды жағдайлар кестеде келтірілген: