Кері байланыс үшін негізгі қатынастар тригонометриялық функциялар

Ескерту: осы төртбұрышты тамырлардың барлығы формулалар-оң сандар.