Бірмүшелер және көпмүшелер

Алгебралық өрнек -қосу, азайту, көбейту, бөлу, рационалды дәрежеге тұрғызу және түбір мен жақшаларды алу белгілері арқылы сандар мен айнымалылардан құралған өрнек.

Бірмүше

Бірмүше өрнек деп аталады, ол сандар, айнымалылардың табиғи дәрежелері және олардың туындылары, сонымен бірге осы сандар мен айнымалылармен басқа да әрекеттер жоқ.

5a2b3, c7d9, -14mn

Көпмүше деп аталады сомасы одночленов. Егер бәрі көпмүшелерде стандартты түрге келтірілсе, онда бұл стандартты түрдің көпмүшелігі деп айтылады.

Тамырды бөлу және шығару операциялары жоқ алгебралық өрнек (мұндай өрнек бүтін деп аталады), әрқашан стандартты түрдің көп жиегіне келтірілуі мүмкін.

Көпмүше дәрежелер оның қосындыларының ең үлкені деп аталады.