Сандар

Ереже

Санау үшін пайдаланылатын сандар - натурал сандар деп аталады.

Мысалы. 1 2 . . . n . .

Ең кіші натурал сан - 1 (бір).

0 (нөл) - натурал сан болмайды

Ереже

1 саны мен өзіне ғана бөлінетін натурал сан жай сан деп аталады.

Ереже

Екіден артық бөлгіштері болатын натурал сан құрама сан деп аталады.

Барлық қалған табиғи сандар құрамдас деп аталады. 1 табиғи саны қарапайым да, құрамдас да емес.

1 санының, бip ғана бөлгіші бар. Демек, 1 саны жай сан да, кұрама сан да болмайды.