Жай бөлшектер

Ереже

Бір немесе бірнеше тең бөліктерден (үлестерден) тұратын Сан бөлшек немесе Жай бөлшек деп аталады.

Мысалы. 1/3, (үштен бірі ) оқылады.

Ереже

Бөлшек сызығының үстінде тұрған сан алымы деп аталады, ал бөлшек сызығының астында жазылған cан бөлімі деп аталады.

Мысалы. 15/17, (онжетіден он бес ) 15-алымы, 17-бөлімі

Ереже

Егер алымы оның бөлімінен аз болса, дұрыс бөлшек деп аталады.

Егер алымы оның бөліміне тең немесе одан ұлкен болса, бұрыс бөлшек деп аталады.

Мысалы. 1/3 -дұрыс бөлшек , 5/5, 9/8, 15/10 4/1 - бұрыс бөлшек

Ереже

Егер бөлшектің бөлімі 10, 100, 1000 және т. б. болса, онда мұндай бөлшек ондық бөлшек деп аталады.

Мысалы. 4/10, 65/100, 7/1000, 999/1000 - ондық бөлшек


Жай бөлшектер

Жай бөлшектер есептер

  1. Бақтағы 120 ағаштың 1/5-і шырша ағаштары. Бақта неше шырша ағашы бар?

  2. Кітапта 100 бет бар. Арман 1 / 2 барлық беттерді оқыды. Арман қанша бетті оқыды?

  3. Сыныпта 8 ұл бала бар. Бұл сыныптағы барлық оқушының 1/4-і. Сыныпта барлығы неше оқушы бар?