Бөлінгіштік белгілері

2-ге Бөлінгіштік белгілері

Ереже

Жазылуы жұп цифрмен аяқталатын натурал сандар 2-ге белінеді.

4-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Сан 4 - ке бөлінеді, егер оның соңғы екі саны нөлге тең болса немесе 4-ке бөлінеді.

8-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Сан 8-ге бөлінеді, егер оның соңғы үш Саны нөлдер болса немесе 8-ге бөлінеді.

3-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Сан 3-ке бөлінеді, егер оның саны 3-ке бөлінеді.

9-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Сан 9-ға бөлінеді, егер оның саны 9-ға бөлінеді.

6-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Сан 6-ға бөлінеді, егер ол 2 және 3-ке бөлінеді.

5-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Жазылуы 0 цифрымен немесе 5 цифрымен аяқталатын натурал сандар 5-ке бөлінеді.

25-ге бөлінгіштік белгілері

Сан 25-ке бөлінеді, егер оның соңғы екі саны нөлдер болса немесе 25-ке бөлінеді.

10-ге бөлінгіштік белгілері

Ереже

Егер оның соңғы саны - нөл болса, Сан 10-ға бөлінеді.

100-ге бөлінгіштік белгілері

Сан 100-ге бөлінеді, егер оның соңғы екі саны нөлдер болса.

1000-ге бөлінгіштік белгілері

Сан 1000-ға бөлінеді, егер оның соңғы үш Саны нөлдер болса.

11-ге бөлінгіштік белгілері

11-ге тақ жерлерде тұрған сандар сомасы не жұп жерлерде тұрған сандар сомасына тең не одан 11-ге бөлінетін саннан айырмашылығы бар сандар ғана бөлінеді.