Жай және құрамдас сандар

Жай сандар - бұл екі оң бөлгіші бар бүтін сандар, үлкен бірліктер, атап айтқанда, өзі және 1.

Құрамдас сандар-кем дегенде үш оң бөлгіші бар бүтін сандар, үлкен бірліктер.

Жай емес табиғи сандар құрамдас деп аталады.

Мысалы, сандар 2, 3, 11, 17, 131, 523 жай сандар

Жай сандар тізімі:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101,
103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151,
157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199.