Ең кіші ортақ еселік

Екі және одан да көп натурал сандардың Ең кіші ортақ еселік (ЕКОЕ) деп осы сандардың әрқайсысына бағытталған ең аз натурал сан аталады.

Табыныз ЕКОЕ 6 және 8.

Е (6) = {12, 18, 24, 30, …}

Е (8) = {8, 16, 24, 32, …}

ЕКОЕ (6, 8) = 24


ЕКОЕ (12, 16, 24) = 2 · 2 · 2 · 3 · 2 = 48

Жауабы: ЕКОЕ (12, 16, 24) = 48