Көлем формулалары

Ереже

Геометриялық фигураның көлемі — дене немесе зат алатын кеңістіктің сандық сипаттамасы. Қарапайым жағдайларда көлем денеге сәйкес келетін бірлік текшелерінің санымен өлшенеді, яғни ұзындығы бірлігіне тең шеті бар текшелер. Дененің көлемі немесе кеменің сыйымдылығы оның пішіні мен сызықтық өлшемдерімен анықталады.

Текше көлемінің формуласы

1)Текшенің көлемі оның қабырғасының текшесіне тең.

V - текше көлемі
H - текше қабырғасының биіктігі

Пирамида көлемінің формуласы

1)Пирамиданың көлемі s (ABCD) негізінің көбейтіндісінің үштен біріне h (OS) биіктігіне тең.

V - пирамида көлемі
S - пирамида негізінің ауданы
h - пирамида биіктігі

Конус көлемінің формулалары

1)Конустың көлемі базаның биіктігі бойынша көбейтіндісінің үштен біріне тең.

1)Конустың көлемі Пи санының көбейтіндісінің үштен біріне (3.1415) негіз радиусының квадратына биіктікке тең.

V - конустың көлемі
S - конус негізінің ауданы
h - конус биіктігі
π - пи саны (3.1415)
r - радиус конуса

Цилиндр көлемінің формулалары

1)Цилиндрдің көлемі базаның ауданын биіктікке көбейтіндісіне тең.

1)Цилиндрдің көлемі Пи санының көбейтіндісіне (3.1415) негіз радиусының квадратына биіктікке тең.

V - цилиндр көлемі
S - цилиндр негізінің ауданы
h - Цилиндр биіктігі
π - пи саны (3.1415)
r - цилиндр радиусы

Шар көлемінің формуласы

1)Цилиндрдің көлемі базаның ауданын биіктікке көбейтіндісіне тең.

V - шардың көлемі
π - пи саны (3.1415)
R - шардың радиусы

Тетраэдр көлемінің формуласы

1)Тетраэдрдің көлемі алымдағы Бөлшекке тең, оның түбірі тетраэдрдің қабырғасының ұзындығының кубына көбейтілген екеуінің квадрат түбірі, ал бөлгіште он екі.

V - тетраэдрдің көлемі
a - длина ребра тетраэдра