Үшбұрыш формулалары

Ереже

Үшбұрыш — бір сызықта жатпайтын үш нүктеден және осы нүктелерді жұптасып байланыстыратын үш сегменттен тұратын фигура. Нүктелер үшбұрыштың шыңдары, ал сегменттер оның жақтары деп аталады..

Үшбұрыш ауданының формулалары

Геометриялық фигураның ауданы - берілген фигураның жабық контурымен шектелген беттің бөлігі. Ауданның шамасы оған кіретін шаршы бірліктердің санымен көрсетіледі.

1-ші формула

S - үшбұрыштың ауданы
a,b - үшбұрыштың 2 жағының ұзындығы
C - A және b жақтары арасындағы бұрыш

2-ші формула

S - үшбұрыштың ауданы
a - үшбұрыштың жағының ұзындығы
h - а жағына түсірілген биіктіктің ұзындығы

3-ші формула

S - үшбұрыштың ауданы
a,b,c - үшбұрыштың 3 жағының ұзындығы
p - полупериметр үшбұрыш

4-ші формула

S - үшбұрыштың ауданы
r - жазылған шеңбердің радиусы
p - үшбұрыштың жарты периметрі

5-ші формула

S - үшбұрыштың ауданы
a,b,c - үшбұрыштың 3 жағының ұзындығы
r - жазылған шеңбердің радиусы

Үшбұрыш периметрінің формуласы

Геометриялық фигураның периметрі-жазық геометриялық фигураның шекараларының жалпы ұзындығы. Периметрдің ұзындығы бірдей өлшемге ие.

1)Үшбұрыштың периметрі оның 3 жағының қосындысына тең (a, b, c).

P - үшбұрыштың периметрі
a,b,c - үшбұрыштың жақтарының ұзындығы