Трапеция формулалары

Ереже

Трапеция — екі жағы параллель болатын төртбұрыш (трапецияның негіздері), ал қалған екеуі параллель емес (трапецияның жақтары). Жақтардың ортасын байланыстыратын сегмент трапецияның ортаңғы сызығы деп аталады.

Трапецианның аудан формуласы

Геометриялық фигураның ауданы - берілген фигураның жабық контурымен шектелген беттің бөлігі. Трапецияның ауданы ондағы квадрат бірліктердің санымен көрсетіледі.

1)Трапецияның ауданы оның негіздерінің биіктігіне (a, b, h) жартылай қосындысының көбейтіндісіне тең.

S - трапециянның ауданы a - 1-ші базаның ұзындығы b - 2-ші базаның ұзындығы h - трапеция биіктігінің ұзындығы

Трапеция периметрінің формуласы:

Геометриялық фигураның периметрі - жазық геометриялық фигураның шекараларының жалпы ұзындығы. Периметрдің ұзындығы бірдей өлшемге ие.

1)Трапецияның периметрі оның 4 жағының қосындысына тең (a, b, c, d).

P - трапеция периметрі a,c - трапеция негіздерінің ұзындығы b,d - трапецияның бүйірлерінің ұзындығы