Үшбұрыш дегеніміз не


Үшбұрыштың анықтамасы

Ереже

Ұшбырыш — бұл геометриялық фигура, ол бір сызықта жатпайтын үш нүктеден, осы нүктелерді және олармен шектелген жазықтықтың бөліктерін бір-бірімен байланыстыратын үш сегменттен тұрады.

A, B және C нүктелері шыңдар деп аталады, ал AB, BC, AC сегменттері үшбұрыштың жақтары деп аталады.

Бұрыштары ∠ABC,∠BAC,∠ACB-үшбұрыштың бұрыштары △ABC. Оларды бір әріппен де белгілеуге болады: ∠A,∠B,∠C немесе α,β,γ - сәйкесінше. ∠A,∠B,∠C бұрыштарына қарсы орналасқан жақтар да a, b,c дегенді білдіреді.

Үшбұрыштың жақтары мен бұрыштарының қасиеттері

1.Үшбұрыштың кез-келген жағы оның басқа екі жағының қосындысынан аз және олардың айырмашылығынан үлкен:

c−b< a < c+b,c>b

Берілген a, b және c үш сегменттері Үшбұрыш құра алатындығын тексеру үшін ең ұзын сегмент басқа екі сегменттің ұзындығынан аз болатындығын тексеру жеткілікті.

1.Кез-келген үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы-180∘.