Үшбұрыштың сыртқы бұрышы дегеніміз не


Үшбұрыштың сыртқы бұрышын анықтау

Ереже

Үшбұрыштың бұрыштарына іргелес бұрыштар сыртқы деп аталады.

Мысалы, ∠A үшін сыртқы бұрыштар ∠1 және ∠2 болады (суретті қараңыз.)

  1. Әр шыңға бір-бірден алынған үшбұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысы 360∘құрайды.
  2. Бір шыңдағы сыртқы және ішкі бұрыштың қосындысы-180∘.
  3. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы оған іргелес емес үшбұрыштың екі бұрышының қосындысына тең.

    ∠1=∠B+∠C