Ұшбырыштың медианасы дегеніміз не


Үшбұрыштың медианасын анықтау

Ереже

Үшбұрыштың медианасы үшбұрыштың жоғарғы жағын қарама-қарсы жақтың ортасымен байланыстыратын кесінді.

Әр үшбұрышта үшбұрыштың ішінде орналасқан бір нүктеде қиылысатын үш түрлі медианалар бар (суретте AF,BD,CE сегменттері). Қиылысу нүктесі-берілген үшбұрыштың массаларының орталығы.

Свойства медиан треугольника

  1. 1.Үшбұрыштың медианалары олардың қиылысу нүктесімен (суретте O нүктесі ) үшбұрыштың шыңдарынан санағанда 2:1 қатынасында бөлінеді.
  2. 2.Медиан үшбұрышты екі тең өлшемді үшбұрышқа бөледі (егер олардың аудандары тең болса, екі тең үшбұрыш).
  3. 3.Үшбұрыштың үш медианасы үшбұрышты алты тең өлшемді үшбұрышқа бөледі (суретте олар ΔAOE,ΔBOE,ΔBOF,ΔCOF,ΔCOD,ΔAOD үшбұрыштары).
  4. 4.А жағына тартылған ma үшбұрышының медианасы үшбұрыштың жақтары арқылы формула бойынша өрнектеледі