Шаршы дегеніміз не


Квадратты анықтау

Ереже

Шаршы бұл төртбұрыш, оның барлық жақтары тең, ал барлық бұрыштары түзу.

1-суретте ABCD квадраты көрсетілген, оның AB=BC=CD=AD,∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90∘.

Шаршының қасиеттері

  1. Квадраттың диагональдары тең және дұрыс бұрыштармен қиылысады: AC=BD,∠O = 90∘.
  2. Шеңберді кез-келген шаршыға енгізуге болады және шеңберді кез-келген шаршыға сипаттауға болады. Орталығы вписанной және сипатталған окружностей бар қиылысу нүктесі диагоналей шаршының (сур. 1). Бұл жағдайда жазылған және сипатталған шеңберлердің R және R радиусы оның a жағының ұзындығына келесі қатынастармен байланысты: