Тіктөртбұрыш дегеніміз не


Тіктөртбұрышты анықтау

Ереже

Төртбұрыш бұл параллелограмм, оның барлық бұрыштары түзу (яғни 90∘ - ге тең).

1-суретте ABCD-тіктөртбұрыш, ∠A = ∠B = ∠C = ∠D = 90∘, AB = CD, BC=AD.

Тіктөртбұрыш параллелограммның ерекше жағдайы болғандықтан, ол параллелограммның барлық қасиеттеріне ие. Осы қасиеттерден басқа, тіктөртбұрыштың өзіне ғана тән қасиеті бар - тіктөртбұрыштың диагональдары тең (AC=BD).


Тіктөртбұрыштың белгісі

Егер параллелограммның диагональдары тең болса, онда мұндай параллелограм - тіктөртбұрыш.

Кез-келген тіктөртбұрыштың жанында шеңберді сипаттауға болады. Бұл шеңбердің центрі диагональдардың қиылысу нүктесі болады, ал радиусы тең болады (сурет. 1)