Бұрыш

Ереже

Бұрыш — бір нүктеден шыққан әр түрлі екі сәуледен құралған геометриялық фигура.


сұрет 1

Бұрышты құрайтын сәулелер немесе кесінділер бұрыштың қабырғалары деп аталады, ал олар шығатын ортақ нүкте - бұрыштың төбесі деп аталады.

Бұрыш арнайы белгімен белгіленеді . Бұрыш оның шыңында қойылған бір әріп немесе үш әріп деп аталады, ал ортасында тұрған әріп.

Мысалы. 2-суретте Бұрыш O немесе AOB бейнеленген .


сұрет 2

Ереже

Бұрыштың биссектриса-бұрыш жартысына бөлуші сәуле деп аталады


сұрет 3

ML саулесі — KMN бұрыштың биссиктрисасы, KML = LMN.

Бұрыш есептерді шешу мысалдары