Үшбұрыштың ауданын қалай табуға болады

Формула

Шеңбердің периметрін табу үшін оны шектейтін шеңбердің ұзындығын есептеу керек.

Шеңбердің ұзындығын табу үшін формулалардың бірін қолдануға болады мұндағы r және d сәйкесінше шеңбердің радиусы мен диаметрі, ал π≈3.1415926535.... Шеңбердің радиусы-шеңбердің ортасын шеңбердің нүктесімен байланыстыратын кесінді. Диаметр-шеңбердің екі нүктесін байланыстыратын және оның ортасынан өтетін кесінді. Π саны-шеңбер ұзындығының оның диаметрінің ұзындығына қатынасын білдіретін математикалық тұрақты.