Параллелограммның ауданын қалай табуға болады

Формулалар

Бірінші әдіс. Параллелограммның ауданын табу үшін (сурет. 1), параллелограммның а жағының көбейтіндісін осы жаққа тартылған ha биіктігіне табу керек, яғни

S=aha

Екінші әдіс. Параллелограммның ауданын табу үшін оның A және b екі іргелес жақтарының көбейтіндісін олардың арасындағы α бұрышының синусына көбейту керек (сурет. 2):

S=ab sin α

Үшінші әдіс. Параллелограммның ауданын табу үшін оның D1 және d2 диагональдарының олардың арасындағы β бұрышының синусына жартылай шығарылуын табу керек (сурет. 3):

S=1/2 d1 d2 sinβ