Ромбтың ауданын қалай табуға болады

Формулалар


Бірінші әдіс. Ромбтың ауданын табу үшін жақтың ұзындығын осы жаққа тартылған биіктіктің ұзындығына көбейту керек (сурет. 1):

S = ah


Екінші әдіс. Ромбтың ауданын табу үшін жақтың квадратын Жақтар арасындағы бұрыштың синусына көбейту керек:


Үшінші әдіс. Ромбтың ауданын табу үшін оның диагональдарының жартысын табу керек: