Үшбұрыш түрлері

Үшбұрыш түрі Мысалы
Сүйір бұрышты үшбұрыш
Тік бұрышты үшбұрыш
Доғал бұрышты үшбұрыш
Тең бүйірлі үшбұрыш
Тең қабырғалы үшбұрыш
Қабырғалары әр түрлі