Шеңбердің ұзындығын қалай табуға болады

Формулалар

Шеңбердің ұзындығын табу үшін шеңбердің диаметрін π≈3.1415926535 ... - ге көбейту керек немесе радиусы мен санының екі есе көбейтіндісін табу керек π.


Яғни формулалардың бірін қолдану керек:


l=2πr немесе l=πd


Мұнда r-берілген шеңбердің радиусы, ал d-диаметрі, π≈3.1415926535.... Шеңбердің радиусы-шеңбердің ортасын шеңбердің нүктесімен байланыстыратын кесінді. Диаметрі шеңбердің екі нүктесін байланыстыратын және оның ортасынан өтетін кесінді деп аталады. Π саны-шеңбер ұзындығының оның диаметрінің ұзындығына қатынасын білдіретін математикалық тұрақты.