Трапециянын периметрін қалай табуға болады

Формулалар

Трапецияның периметрін табу үшін оның қабырғаларының ұзындықтарының қосындысын табу керек.


Жалпы жағдайда ab=a, BC=b, CD=c, ad=d жақтары бар ABCD еркін трапециясы үшін периметр мынадай формула бойынша есептеледі:


PΔABCD=a+b+c+d



Егер abcd трапециясы изоссельді болса, онда оның жақтары AB=CD=a және периметрді табу формуласы келесідей болады:


PΔABCD=2a+b+d