Ромбтың периметрін қалай табуға болады

Формулалар

X2a2 + y2b2 = 1 эллипстің периметрін табу үшін формуланы қолдану керекмұнда А-үлкен жартылай ось, ал В - кіші жарты ось. Π саны-шеңбер ұзындығының оның диаметрінің ұзындығына қатынасын білдіретін және π≈3,14-ке тең математикалық тұрақты.