Соманың квадраты

Ереже

Екі өрнектің қосындысының квадраты біріншісінің квадратына тең, ал біріншісінің екінші көбейтіндісіне екі есе, екіншісінің квадратына тең.


1
(a+b)2=a2+2ab+b2


Бұл формула жақшаларды ашу ережелерін көрсетеді. Кез-келген математикалық теңдік солдан оңға да, оңнан солға да "оқылатындықтан", кері теңдік те дұрыс. Біз теңдікті тексереміз (1), ол үшін A+b Қос түйінін өзімізге көбейтеміз: (a+b) (a+b)=a2+ab+ba+a2=a2+2ab+b2.