Айырмашылық квадраты

Ереже

Екі өрнектің айырмашылығының квадраты біріншісінің квадратына тең,біріншісінің екінші көбейтіндісін екі есе, ал екіншісінің квадраты.


1
(a−b)2=a2−2ab+b2


Бұл формула жақшаларды ашу ережелерін көрсетеді. Кез-келген математикалық теңдік оңнан солға да, солдан оңға да "оқылатындықтан", кері теңдік те дұрыс. Біз теңдікті тексереміз (1), ол үшін A−b Қос түйінін өзімізге көбейтеміз:
(a−b)2=(a−b)(a−b)=a2−ab−ba+b2=a2−2ab+b2.Айырмашылық квадратының формуласын қолданған кезде (b−a)2=(−(a−b))2=(a−b)2 екенін ескеру қажет.