доғал бұрыш

Ереже

доғал бұрыш - градустық өлшемі 90 кем бұрыш деп аталады.